Tri Ân

Như Chúa Giêsu Kitô vẫn thường “đến nơi hoang vắng và cầu nguyện” (Máccô 1:35), trong Mùa Chay, chúng ta cũng được mời gọi cùng vào nơi hoang vắng với Chúa Giêsu, đồng hành với Người trong suốt 40 ngày chay thánh (Máccô 1:13) để cầu nguyện với Người hầu…
Đọc thêm...

Thư Chấp Thuận Kết Quả Bầu Cử Và Phê Chuẩn Ban Chấp Hành Ca Đoàn Cecilia Nhiệm Kỳ: 2018 – 2020

Tôi Lm. Giuse Trần Trung Liêm, O.P., Chánh xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Phận Arlington, USA, gởi Anh Gioan Baotixita Huỳnh Đông Nhựt (Ca Đoàn Trưởng vừa mãn nhiệm), tôi đã nhận được email gởi ngày 14 tháng 03, 2018 thông báo kết quả bầu…
Đọc thêm...