GIÁO XỨ GỬI LỜI CÁM ƠN ĐẾN CÁC BAN – NGÀNH – ĐOÀN THỂ - CA ĐOÀN SAU ĐÂY ĐÃ ĐÓNG GÓP CHO GIÁO XỨ 30% TIỀN LỜI HỘI CHỢ TẾT 2018

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO $520.00 CA ĐOÀN PHANXICÔ $480.00CA ĐOÀN AVE MARIA $1,365.00CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN $155.00HIỆP SĨ ĐOÀN 9655 $455.00PHONG TRÀO ĐẠO BINH HỒN NHỎ $351.00PHONG TRÀO TÔNG ĐỒ FATIMA $600.00HỘI LIÊN MINH THÁNH TÂM $523.00ĐOÀN TNTT THÁNH TÂM $1,084.00BAN CẮM HOA $132.00TỔNG CỘNG $5,665.00…
Đọc thêm...

Đổi Giờ

2 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 11 tháng 3, 2018. Tối Thứ Bảy, ngày 10 tháng 3, trước khi đi ngủ xin vặn đồng hồ tới 1 giờ. When local standard time is about to reach Sunday, March 11, 2018, 2:00am clocks are turned forward 1 hour to Sunday, March…
Đọc thêm...