Thứ Sáu Tuần Thánh Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu - 14/04/2017

Diễn Nguyện Đàng Thánh Giá và Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu - Ca Đoàn Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II.

Last modified on Monday, 01 May 2017 10:27
Rate this item
(0 votes)
back to top