Chương Trình Phụng Vụ Tháng 3, 2018

  • 04 February 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

 Chúa Nhật, ngày 11 tháng 3: Chúa Nhật IV Mùa Chay. Đổi giờ (tối Thứ Bảy, ngày 10 tháng 3, trước khi ngủ sẽ phải chỉnh đồng hồ lại sớm hơn 1 giờ).

 Thứ Tư, ngày 14 tháng 3: Cha Mátthêu Nguyễn Khắc Hy giúp tĩnh tâm Mùa Chay cho Giáo Họ Đức Mẹ La Vang, từ 7 giờ tối đến 8 giờ 30 tối.

 Chúa Nhật, ngày 18 tháng 3: Chúa Nhật V Mùa Chay.

 Chúa Nhật, ngày 19 tháng 3: Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria. Lễ trọng. Bổn mạng Ca Đoàn Thánh Giuse và Hội Nhiếp Ảnh.
 Chúa Nhật, ngày 25 tháng 3: Chúa Nhật Lễ Lá.

 Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 29 tháng 3: Thánh Lễ Tiệc Ly.

 Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 30 tháng 3: Kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội cho nhân loại. Ăn chay và kiêng thịt.

 Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 31 tháng 3: Lễ Vọng Chúa Phục Sinh.

 Chúa Nhật, mồng 1 tháng 4: CHÚA PHỤC SINH.

 

back to top