Chiến Dịch Quyên Góp Mùa Chay Năm 2018 Của Đức Giám Mục Giáo Phận Arlington

  • 04 February 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Với chủ để cho BLA năm 2018 là “Sống với Lòng Tin ~ Cho với Lòng Tri Ân”, mà Đức Giám Mục giáo phận Arlingon đã chọn cho năm nay, và trao chỉ tiêu cho Giáo Xứ chúng ta và Giáo Họ Đức Mẹ La Vang là $118,000.00 USD.

Tới ngày 24 tháng 5, 2018, quí vị đã đóng góp được $126,542.00, nghĩa là được 107% chỉ tiêu $118,000.00.

Giáo xứ xin chân thành cảm tạ lòng hảo tâm của tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em đã tham gia Chương Trình Quyên Góp Mùa Chay 2018 của Đức Giám Mục!

 

back to top