Chiến Dịch Quyên Góp Mùa Chay Năm 2018 Của Đức Giám Mục Giáo Phận Arlington

  • 04 Tháng 2 2018 |
  • Viết bởi  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • In
  • Email

Với chủ để cho BLA năm 2018 là “Sống với Lòng Tin ~ Cho với Lòng Tri Ân”, mà Đức Giám Mục giáo phận Arlingon đã chọn cho năm nay, và trao chỉ tiêu cho Giáo Xứ chúng ta và Giáo Họ Đức Mẹ La Vang là $118,000.00 USD.

Tới ngày 15 tháng 2, 2018, quí vị đã đóng góp được $11,125.00, nghĩa là được 9% chỉ tiêu $118,000.00.

Giáo xứ mời gọi mỗi gia đình chúng ta tiếp tục tham gia Chiến Dịch Quyên Góp Mùa Chay 2018 của Đức Giám Mục!
]
Qua Chiến Dịch Quyên Góp Mùa Chay, chúng ta hãy cùng nhau tái thiết cam kết cá nhân của chúng ta cho công trình của Thiên Chúa trong giáo phận chúng ta, mà Giáo Xứ và Giáo Họ Đức Mẹ La Vang sẽ cũng được thừa hưởng.

 

back to top