RIP - Maria Phạm Thị Bé

Ba MariaPhamThi BeTrong niềm tin yêu và hy vọng vào Chúa Giêsu Phục Sinh, Giáo Xứ xin thông báo: Bà Maria Phạm Thị Bé đã an nghỉ trong Chúa lúc 10:17 phút tối ngày 11 tháng 5, 2016, tại nhà thương Fairfax Hospital, Falls Church, Virginia, hưởng thọ 79 tuổi.

Giáo Xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến và cầu cho linh hồn Maria mau chóng được về hưởng Nhan Thánh Chúa. Xin cộng đoàn mở chương trình tang lễ được đính kèm, để cùng hiệp thông cầu nguyện với tang quyến hoặc nếu có thể xin đến tham dự chương trình tang lễ để cầu nguyện cho phần rỗi của Bà Maria Phạm Thị Bé. Ca đoàn Anê Lê Thị Thành phụ trách hát Thánh lễ An táng.

Kính báo,

Văn Phòng Giáo Xứ

NB. Ca Đoàn Séraphim phụ trách hát Thánh Lễ An Táng.

back to top