Đất Nghĩa Trang Giảm Giá

Từ mồng 01 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, 2017, Fairfax Memorial Park giảm giá 20% đất nghĩa trang cho giáo dân mua tại Nghĩa Trang Các Thánh Tử Đạo (Holy Martyrs Garden), giá thường là $3,800.00, giá sale là $3,040.00 một lô. Xin liên lạc với bà Kathy…
Đọc thêm...