Lịch Phụng Vụ Công Giáo

Thứ Hai, 24.10 Thánh Antôn Maria Claret, giám mục. Thứ Ba, 25.10 Trong Tuần XXX Thường Niên.Thứ Tư, 26.10 Trong Tuần XXX Thường Niên. Thứ Năm, 27.10 Trong Tuần XXX Thường Niên.Thứ Sáu, 28.10 Thánh Simon và Thánh Giuse, tông đồ. Lễ kính.Thứ Bảy, 29.10 Trong Tuần XXX Thường Niên.Chúa…
Đọc thêm...

Phụng Vụ Tháng 10 và Tháng 11

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ THÁNG 10 & THÁNG 11, 2016  Thứ Sáu, ngày 28 tháng 10: Sau Thánh Lễ 7 giờ tối, Ban Phụng Vụ & Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa phụ trách giờ suy niệm và lần hạt Mân Côi trước Thánh Thể.  Chúa Nhật,…
Đọc thêm...

Tháng Mân Côi

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những…
Đọc thêm...

Giới Thiệu Chủ Đề

Làm thế nào để lời cầu nguyện của một người được Thiên Chúa đoái nhận là chủ đề của Lời Chúa tuần này. Trước khi cầu nguyện, con người phải có một số những hiểu biết căn bản để rồi có thái độ thích hợp khi cầu nguyện:
Đọc thêm...

Chúc Mừng Bổn Mạng

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 10: Lễ thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng, bổn mạng Ca Đoàn Gioan Phaolô II, phụ trách hát lễ 7 giờ sáng Chúa Nhật. Nguyện xin Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria và thánh Gioan Phaolô II luôn ban tràn đầy phúc lộc…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo

Thứ Hai, 17.10 Thánh Inhaxiô Antiôkhia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Thứ Ba, 18.10 Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính.Thứ Tư, 19.10 Thánh Gioan Brêbeuf và thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo. Thứ Năm, 20.10 Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục.Thứ Sáu,…
Đọc thêm...