Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 26 Tháng 6 - Ngày 2 Tháng 7

Thứ Hai, 26.06 Trong Tuần XII Thường Niên. Thứ Ba, 27.06 Thánh Xirilô, giám mục Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh.Thứ Tư, 28.06 Sáng: Thánh Irênê, giám mục, tử đạo, lễ nhớ. Chiều: Lễ Vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, tông đồ. Lễ trọng.Thứ Năm, 29.06 Thánh Phêrô và Thánh Phaolô,…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 6-11 Tháng Sáu, 2017

Thứ Hai, 05.06 Lễ thánh Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Thứ Ba, 06.06 Thánh Nô-bec-tô, giám mục.Thứ Tư, 07.06 Trong Tuần IX Thường Niên. Thứ Năm, 08.06 Trong Tuần IX Thường Niên.Thứ Sáu, 09.06 Thánh Ép-rem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh.Thứ Bảy, 10.06 Trong Tuần IX Thường…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 29 Tháng 5 Tới Ngày 4 Tháng 6, 2017

Thứ Hai, 29.05 Trong Tuần VII Phục Sinh. Thứ Ba, 30.05 Trong Tuần VII Phục Sinh.Thứ Tư, 31.05 Lễ Đức Ma-ri-a thăm viếng Bà Ê-li-sa-bét. Lễ kính. Thứ Năm, 01.06 Thánh Giút-ti-nô, tử đạo, lễ nhớ. Thứ năm đầu tháng. Ngày các linh mục.Thứ Sáu, 02.06 Thánh Mác-sê-li-nô và thánh…
Đọc thêm...