Hết Năm Phụng Vụ 2016

Năm mới của Giáo Hội bắt đầu với giờ kinh chiều thứ I của Chúa Nhật I Mùa Vọng. Những bài đọc theo chu kỳ sau đây:  - Chúa Nhật: Chu kỳ năm A.- Ngày trong tuần: Chu kỳ năm 1. Mồng Một Tết Bính Thân sẽ rơi vào ngày…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo

  Thứ Hai, 14.11 Ngày trong tuần XXXIII Thường Niên.Thứ Ba, 15.11 Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.Thứ Tư, 16.11 Thánh Margarita Scotland. Thánh Gertruđê, trinh nữ. Thứ Năm, 17.11 Thánh nữ Êlisabét Hungari. Lễ nhớ.Thứ Sáu, 18.11 Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo

  Thứ Hai, 07.11 Các Thánh Dòng Giảng Thuyết. Lễ kính. Bổn mạng Phụ Tỉnh Miền Đa Minh.Thứ Ba, 08.11 Trong Tuần XXXII Thường Niên.Thứ Tư, 09.11 Cung Hiến Thánh Đường Latêranô. Lễ kính. Thứ Năm, 10.11 Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Thứ Sáu, 11.11…
Đọc thêm...