Lịch Phụng Vụ Công Giáo - Ngày 16-22 Tháng Một, 2017

Thứ Hai, 16.01 Trong Tuần II Thường Niên. Thứ Ba, 17.01 Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ.Thứ Tư, 18.01 Trong Tuần II Thường Niên. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.Thứ Năm, 19.01 Trong Tuần II Thường Niên.Thứ Sáu, 20.01 Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo.…
Đọc thêm...

Mùa Thường Niên

Ngoài những mùa có đặc tính riêng biệt, còn lại 33 hoặc 34 tuần trong chu kỳ năm phụng vụ. Trong các tuần lễ này, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô; nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong…
Đọc thêm...