Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 2-8 Tháng 10, 2017

Thứ Hai, 02.10 Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. Thứ Ba, 03.10 Trong Tuần XXVI Thường Niên.Thứ Tư, 04.10 Thánh Phan-xi-cô thành At-si-si, tu sĩ. Lễ kính.Thứ Năm, 05.10 Thứ năm đầu tháng. Chân phước Phanxicô Xaviê Seelos, linh mục; Chân phước Raymonđô Capua, linh mục dòng Đa Minh.Thứ…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 18-24 Tháng 9, 2017

Thứ Hai, 18.09 Trong Tuần XXIV Thường Niên. Thứ Ba, 19.09 Thánh Gia-nu-a-ri-ô (Januarius), giám mục, tử đạo.Thứ Tư, 20.09 Thánh An-rê Kim Te-gon, Phao-lô Chong Ha-sang và các bạn tử đạo tại Triều Tiên. Lễ nhớ.Thứ Năm, 21.09 Thánh Mát-thêu, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính.Thứ…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 4-10 Tháng 9, 2017

Thứ Hai, 04.09 Trong Tuần XXII Thường Niên. Thứ Ba, 05.09 Trong Tuần XXII Thường Niên.Thứ Tư, 06.09 Trong Tuần XXII Thường Niên.Thứ Năm, 07.09 Thứ năm đầu tháng. Ngày các linh mục.Thứ Sáu, 08.09 Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Lễ kính.Thứ Bảy, 09.09 Thánh Phê-rô Cơ-la-ve, linh mục.Chúa…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 28 Tháng 8 - Ngày 3 Tháng 9, 2017

Thứ Hai, 28.08 Thánh Au-gút-ti-nô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thứ Ba, 29.08 Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Thứ Tư, 30.08 Trong Tuần XXI Thường Niên.Thứ Năm, 31.08 Trong Tuần XXI Thường Niên. Thứ Sáu, 01.09 Thứ Sáu đầu tháng. Ngày Đền Tạ…
Đọc thêm...