Lịch Phục Vụ Công Giáo

Thứ Hai, 26.03 THỨ HAI TUẦN THÁNH. Thứ Ba, 27.03 THỨ BA TUẦN THÁNH.Thứ Tư, 28.03 THỨ TƯ TUẦN THÁNH.Thứ Năm, 29.03 THỨ NĂM TUẦN THÁNH. Ban sáng: THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU.Ban tối: THÁNH LỄ TIỆC LY.Thứ Sáu, 30.03 THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.…
Đọc thêm...

Giải Đáp Phụng Vụ - Tại Sao Tượng Ảnh Được Che Lại Trong Những Ngày Cuối Của Mùa Chay?

Chẳng lạ lắm sao khi vào thời điểm thiêng liêng nhất của năm phụng vụ, chúng ta lại che phủ mọi tượng ảnh đẹp đẽ trong nhà thờ của chúng ta, ngay cả thập giá? Chẳng lẽ chúng ta không nên chiêm ngưỡng cảnh đau đớn trên đồi Calvary trong…
Đọc thêm...

Mùa Phục Sinh

“Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một ‘Đại Chúa Nhật’. Đặc biệt, trong những ngày này hát Alleluia.” (AC 22).  
Đọc thêm...