LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO

Thứ Hai, 05.09     Ngày trong tuần XXIII Thường Niên. Thứ Ba, 06.09      Ngày trong tuần XXIII Thường Niên. Thứ Tư, 07.09      Ngày trong tuần XXIII Thường Niên. Thứ Năm, 08.09   Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria.  Lễ kính. Thứ Sáu, 09.09     Thánh Phêrô Claver, linh mục. Thứ Bảy, 10.09    Ngày…
Đọc thêm...

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ

Khôn ngoan là một tĩnh từ mang nhiều hiểu lầm vì tính áp dụng quá rộng của nó: Thiên Chúa khôn ngoan, nhà khoa học khôn ngoan, người thợ kim hoàn khôn ngoan vì làm đồ giả như đồ thật, tên trộm khôn ngoan vì đánh lừa được chủ nhà.
Đọc thêm...