GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ

Bài học giáo dục về việc xử dụng tiền của đúng chỗ và đúng mức rất cần cho cuộc sống, vì đại đa số con người qua bao thời đại đều không biết bài học này. Hậu quả là không biết bao nhiêu người rơi vào cám dỗ của bẫy…
Đọc thêm...

LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO

Thứ Hai, 19.09 Thánh Gianuariô, giám mục, tử đạo. Thứ Ba, 20.09 Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.Thứ Tư, 21.09 Thánh Mátthêu, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính.Thứ Năm, 22.09 Ngày trong tuần XXV Thường Niên.Thứ Sáu, 23.09 Thánh…
Đọc thêm...

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ

Tiền của có sức mạnh làm mọi người ở mọi nơi và mọi thời mờ mắt, đến nỗi họ không còn biết nhận ra đâu là đích điểm của cuộc đời, đâu là thứ tự ưu tiên trong cuộc đời, và đâu là điều tốt phải làm và điều xấu…
Đọc thêm...