Thông Tin Chung

1. Weekly Meetings: Members of NOVASCA met weekly each Sunday from 1:00 PM to 3:00 PM. About 40-50 members attended these meetings.

The agenda for these meetings consists of: lunch, prayer, presentation of a topic of interest to members by Father Tien Minh Dinh, pastor, Thu Bui, and guest speakers (including BPSOS staff, discussion, questions and answers.

 The topics are related to religion, faith, family, society, life in the US, and needs of the seniors.

 2. Special Activities:

- June, 2003: NOVASCA received a $1,800.00 Grant from Boat People S.O.S. and a promise from S.O.S. staff to support members with various services.

- July 2003: NOVASCA received 10 Pentium II computers from Fairfax Government Center via the intervention of Mrs. Pharia from Boat People S.O.S. to set-up a computer lab for members.

- August 2, 2003: Picnic at Lake Accotink Park. 52 members participated in a picnic organized at Lake Accotink Park in Springfield, Virginia.

- August 6, 2003: 45 members went on a bus tour to Carthage, Missouri for a 6 day trip using the Franklin Bus Line.

- 30 members who reside in Fairfax County received the “Seniors on the Go” forms from Boat People SOS to apply for reduced taxi fees. Those who reside in Arlington County will receive the “Super Senior TAXI” forms from Boat People SOS to apply for this special service.

- August 30, 2003: 65 members went to Emmitsburg, on 2 buses to attend the 19th Annual Gathering of the Vietnamese Catholic Community in Mid-Eastern States for a one day meeting, (about 4,000 people from Arlington, Allentown, Baltimore, Harrisburg, Philadelphia, Richmond, Norfolk, and Washington D.C. showed up.)

 3. Planned Activities:

- Members will be able to use the new computer lab being set-up with 10 Pentium II computers donated from the Fairfax Government Center via the intervention of Mrs. Pharia from Boat People S.O.S.

- This computer lab will help the seniors with learning English, sending e-mail messages to children, grand-children and friends.

- Members will celebrate the Third Anniversary of the establishment of NOVASCA on Saturday October 25, 2003 with a field-trip to Luray Cavern, Virginia by buses.


Ngày 11/7/2002:

1. Với $1,000.00 tiền tài trợ cuả Arlington Community Foundation, chúng ta đã thực hiện được một Lớp Ðiện Toán với 3 computer, có connection với Internet để sử dụng. Các cụ đã thấy hình ảnh của mình trên Website của Hội Cao Niên, và sẽ tập dùng e-mail trong tương lai.

2. Salesian Missions đã tặng cho Hội 5 ESL Kits để các cụ học Anh Văn. Giá tiền một kit là $350.00, tuy nhiên, chúng ta chỉ phải trả $100.00 tiền chuyên chở 15 thùng sách này từ Oakland California đến Baltimore.

3. Năm nay các cụ lại đi hành hương với Giáo Xứ nhân ngày Thánh Mẫu. Số người ghi danh đã lên trên 100. Chúng ta sẽ phải thuê 2 xe, một xe lớn 55 chỗ, và một xe nhỏ 47 chỗ, và 2 lều 30 x 40 tại Carthage, MO.

Ngày 14/6/2002:

 1. Chúng ta đã có Website mới có nhiều memory hơn và không có quảng cáo tại Cox.net. Ðây là một Cable Company nên tốc độ chuyển các file cũng nhanh hơn nhiều. Website mới này có URL là: http://www.cttdva.com/novasca

 2. NOVASCA là chữ viết tắt của Northern Virginia Senior Citizen Association.

 3. Arlington Community Foundation đã gửi chi phiếu $1,00.00 đến cho hội, và chị Thủ Qũy Nguyễn Anh Thư đã nhận để mở một chương mục cho Hội Cao Niên. Trong tương lai chúng ta sẽ tiếp tục xin các ngân khoản khác của các cơ quan cấp Quận và Tiểu Bang để giúp đỡ cho các sinh hoạt cuả hội.

 4. Anh Toàn đã cho hay có xin được 5 cái computer cũ và cha xứ đã chấp thuận cho trang bị một lớp điện toán cho chúng ta. Anh Ung Kim Long cũng đã hứa cho một computer. Chúng ta sắp có thể xúc tiến dự án này.

 5. Về vụ Hành Hương Missouri, được biết sẽ có hai xe bus chứa được 110 người, do đó hãy còn nhiều chỗ trống. Hội viên nào muốn đi hành hương Ngày Thánh Mẫu từ 7/8 đến 12/8/2002 xin ghi danh và đóng $170.00 gấp.

 6. Giáo xứ Saint Lawrence đã cử một phái đoàn 6 người tới dạy các cụ làm chuỗi Mân Côi, và đã tặng cho Hội một thùng vật liệu để làm tràng hạt trị giá $97.00. Có khoảng 30 hội viên đã được học hỏi và đã làm được nhiều chuỗi dùng để tặng cho người nghèo.

 7. Hội sẽ tổ chức một khoá học mới cho các hội viên chưa được thực tập và trong tương lai sẽ mở rộng cho các giáo dân trong giáo xứ. Các chuỗi Mân Côi thật đẹp và chắc đã do các bàn tay khéo léo của các cụ thực hiện.

 8. Xe Van của Hội bị một vị tuột thắng húc vào cánh cửa bên tài xế trong khi xe đậu trong sân nhà thờ. Xe đã được ông Trần Phát Ðạt đem đi sửa tại Minh Auto Body. Ông chủ Minh Auto Body đã nhận lời sửa cho chúng ta. Hy vọng xe sẽ xong ngày thứ bẩy 15/6 này để chủ nhật có xe đưa rước các cụ.

 9. Hai anh Phúc và Tuấn hết sức nhiệt tình hy sinh để đưa đón các cụ mỗi tuần. Tinh thần phục vụ của hai anh rất đáng ngợi khen.

 10. Cha xứ vẫn thường xuyên đến sinh hoạt với các cụ. Các cụ bây giờ đọc Kinh Thần Vụ rất nhuyễn. Cha xứ dành ra cả tiếng để giảng giải Thánh Kinh và giảng thêm các bài đọc trong thánh lễ Chúa Nhật khiến cho hội viên hiểu rõ hơn những gì cha không có thì giờ để trình bày trong bài giảng.

 11. Sau đây là các message đã được đăng trên webpage cũ cuả hội tại:http://communities.msn.com/NorthernVASeniorCitizenAssociation

From: thumai  (Original Message) Sent: 5/22/2002 12:44 PM
Qua sự bảo trợ của Salesian Missions, chúng ta sẽ được tặng cho 5 ESL software kits trị giá 300 dollar một kit để cho các hội viên học Anh Ngữ bằng conputer với CDRom. Chúng ta chỉ cần trả tiền lệ phí chuyên chở từ Cali về đây là 100 Mỹ Kim.
Trong tương lai khi chúng ta có một Language Lab chúng ta có thể khởi sự chương trình học Anh Ngữ cho Hội.
BHT
From: thumai  (Original Message) Sent: 5/18/2002 8:45 PM
Xin thông báo qúy vị hội viên,
Nhờ apply xin grant, chúng ta đã được Arlington Community Foundation chấp thuận cấp một ngân khoản 1000 MK để mua computer cho hội viên xử dụng. Số tiền này sẽ được gửi cho chúng ta vào một ngày gần đây.
BHT
From: thumai  (Original Message) Sent: 4/20/2002 1:53 PM
Chúng ta đã được sở thuế cấp cho non-profit status kể từ tháng 10, 2001.
Mọi đóng góp được miễn thuế Liên Bang nếu có biên lai của hội.
BHT