Ca Đoàn Đức Mẹ Lavang

Bổn Mạng

15:Aug

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Ngày 15 tháng 8

Phụ Trách Thánh Lễ

Thánh lễ tối thứ năm và tối thứ bảy lúc 7:00 p.m. tại Giáo Xứ St. Veronica.

Giờ Tập Hát

Tập hát lúc 6:30 tối thứ năm và 5:30 chiều thứ bảy.

Sinh Hoạt

Những ngày lễ lớn, ca đoàn tổ chức những buổi gặp gỡ để cùng chung vui với nhau.

Chầu Thánh Thể mỗi tháng một lần vào lúc 6:30 tối thứ bảy

Gia nhập ca đoàn, xin liên lạc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.