Ca Đoàn Seraphim

Bổn Mạng

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời.

Phụ Trách Thánh Lễ

Thánh lễ 12g00 trưa và các thánh lễ trọng.

Giờ Tập Hát

  • Tại phòng 102B
  • Tập hát mỗi Chúa Nhật 10g30 sáng (trước thánh lễ 12g00 trưa).
  • Hoặc tiếng trước các Thánh Lễ phụ trách trong năm.
  • Hoặc tháng trước các Đại Lễ Phục Sinh, Giáng Sinh, v..v... ngày giờ được thông báo tùy theo nhu cầu, hoàn cảnh, thời tiết, v..v..

Sinh Hoạt

  • Picnic và/hoặc tiệc Giáng Sinh, Phục Sinh 1 năm 2 lần.
  • Họp ca đoàn mỗi tháng 1 lần.
  • Tĩnh tâm riêng hoặc chung với liên ca đoàn ít nhất 1 năm 1 lần.